စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အမျိုးသားညီလာခံ
May 12, 2016
MBC Newsletter No.(5) 2016 June
June 2, 2016

နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များဌာနမှ ကြီးမှူးးကျင်းပသော awareness of human sexuality အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ (၂၄-၂၅)ရက် များတွင် အသင်းချုပ် ကူရှင်ခန်းမ Dining Room တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ လူ/ဒေအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးမှ ဓမ္မအမှုတေ်ာဆောင်တာဝန်ခံများ၊ ရန်ကုန် ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးနှင့် ဌာနကော်မတီဝင်များ စုစုပေါင်း (၂၁)ဦး တက်ရောက်ပါ၀င်ခဲ့ပါသည်။ နံနက် (၇းဝဝ-၈းဝဝ) နာရီတွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ခြင်း၊ (၈းဝဝ-၉းဝဝ)နာရီတွင် ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်၊ နံနက်(၉းဝဝ-၁၀းဝဝ)နာရီတွင် သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်း၊ နံနက် (၁၀း၁၂းဝဝ)နာရီတွင် ဒေါက်တာစလုံမန်၏ပို့ချခြင်း၊ မွန်းတည့်(၁၂းဝဝ-၁းဝဝ)နာရီတွင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ခြင်း၊ မွန်းလွဲ(၁းဝဝ-၄၀၀)နာရီတွင် ပို့ချခြင်း-ဒေါက်တာစလုံမန်ကို ၂၄.၅.၂၀၁၆ တွင်လည်းကောင်း၊

၂၅.၅.၂၀၁၆ နေ့တွင် နံနက်အဆာပြေကို နံနက်(၇းဝဝ-၈းဝဝ)နာရီတွင်လည်းကောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကို နံနက်(၈းဝဝ-၉းဝဝ)နာရီ၊ ဆရာစနိတ်သန်အဖွဲ့၏ပို့ချခြင်းကို  နံနက်(၉းဝဝ-၁၁းဝဝ)နာရီအထိလည်းကောင်း၊ နေ့လည်စာကို နေ့လည်(၁၁းဝဝ-၁းဝဝ)နာရီနှင့် အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်း ဆွေးနွေးခြင်းကို မွန်းလွဲ(၁းဝဝ-၂း၃၀)နာရီ၊ အဖွဲ့လိုက်တင်ပြခြင်းနှင့်ရလဒ်ရယူခြင်းကို မွန်းလွဲ(၂း၃၀-၄းဝဝ)နာရီအထိနှင့် ပိတ်ပွဲအစီအစဉ်ကို ညနေ (၄းဝဝ-၅းဝဝ)နာရီတွင်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

s 3s 2s 1

 

Myanmar