သင္းအုပ္ဆုိင္ရာသင္တန္း

MBC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ သာသနာ ့လုပ္ငန္းခရီးစဥ္
July 8, 2016
Advance Library Training
July 13, 2016

သင္းအုပ္ဆုိင္ရာသင္တန္း

၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၄-၂၉)ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာနမွႀကီးမွဴးသည့္ သင္းအုပ္ဆုိင္ရာသင္တန္းကုိ အသင္းခ်ဳပ္ HOLTI ခန္းမတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အသီးသီးမွ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္(၂၆)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကေသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွာ ေရႊလီရွမ္း၊ ရွမ္း/ေျမာက္၊ ရွမ္း/ေတာင္၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ပုိးကရင္၊ လီဆူ၊ အရႈိ၊ လားဟူ၊ ရခုိင္၊ 0၊ MBCU, CBC တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားပုိ႕ခ်သည့္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားမွာ

၁) အသင္းေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ အစည္းအေ၀းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (Church Constitution and meeting procedure)

      Rev. ဦးသာဒင္

၂) အသင္းေတာ္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း (Church Management)

     Rev. စာလားဘာ၊ Rev. ေစာအယ္ေသာ၊ Rev. ဂ်ာေနာဂ်ဴနီယာ၊ Rev. ဆုိင္မႈန္း

၃) တရားေဟာခ်က္ျပင္ဆင္မႈ (Homiletic and Preparing Sermon)

Rev. Dr. Van Bik

၄) သင္းအုပ္အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မႈ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး (Nurturing Spirituality of Church Ministers)

Rev. Dr. ေဇာ္၀င္း

၅) သင္းအုပ္ဆရာ၏အခန္းက႑ (The Role of Ministers)

Rev. Dr. Smith Ngul Za Thawng

သင္တန္းခ်ိန္မွာ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွစတင္ၿပီး ညေန(၄း၀၀)နာရီအထိျဖစ္ပါသည္။

13529005_1412183332132099_991690833374109855_n13557768_1412183258798773_4522238802664401634_n13627110_1412183145465451_1020782974185939698_n

Comments are closed.