အမျိုးသမီးအမှု တော်ဆောင်များနဲ့ဆရာကတော်များ သင်တန်း
May 24, 2017
မုတ်သုံသမ္မာကျမ်းစာသင်တန်း(၂၀၁၇)
June 27, 2017

၂၀၁၇-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၉-၁၁)ရက်များတွင် အသင်းချုပ် ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာဌာနမှကြီးမှူ း၍ နွေဥတုကျမ်းစာကျောင်းသင်ခန်းစာ လက်တွေ့သင်ကြားခြင်းကို အသင်းချုပ်ခြောက်ထပ်ခန်းမဆောင်တွင် ကျငး်ပမည်ဖြစ်ရာ ယနေ့တက်ရောက်လာကြသောအဖွဲ့ချုပ်များမှာ မွန်အဖွဲ့ချုပ်၊ ရခိုင်အဖွဲ့ချုပ်၊ ချင်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ကရင်အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရန်ကုန် မြို့ပေါ်ရှိ လူ/ဒေအဖွဲ့ချုပ်များ၏အသင်းတော်(၂၄)ပါးလည်း ပါ၀င်တက်ရောက်ကြပါသည်။

 

Myanmar