မုတ်သုံသမ္မာကျမ်းစာသင်တန်း(၂၀၁၇)
June 27, 2017
Effective Youth Ministry Training
June 30, 2017

Media Workshop

MBC, CSSDD & IOM (International Organization of Migrantion) တို့ပူးတွဲ၍   Media Workshop on Development of IEC materials in preventing trafficking in persons and Migrants smuggling with Christian Religious Leaders ကို MBC room(3) တွင် 28-29.6.2017 ရက်များတွင် 8:30-5:00 နာရီအထိ ပြုလုပ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်မှ (၁၅)ဦး၊ MCC မှ (၃)ဦး၊ CBCM မှ(၅)ဦး ပါ၀င်တက်ရောက်ကြပါသည်။

Myanmar