” ဆရာယုဒသန္ႏွင့္ပါရမီျဖည့္ဖက္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းဆို ျပဳိင္ပဲြ ” ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

Judson Day Singing Competition, Yangon (2017)
” ဆရာယုဒသန္ႏွင့္ပါရမီျဖည့္ဖက္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းဆို ျပဳိင္ပဲြ “

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ျပဳိင္ပြဲ၀င္အသင္းေတာ္မ်ား
1- ရန္ကုန္ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (သူေဌးကုန္း)
2- ရန္ကုန္” ၀” ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
3- ရြာမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
4- သု၀ဏၰရန္ကုန္သစ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
5- ခိုလ္းကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
6- ခ်င္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
7- ယုဒႆန္အသင္းေတာ္
8- ဧမာေႏြလႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
9- ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္ (အလုံ)
10-မတူပီႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(ရန္ကုန္)
11-လိႈင္သာယာျမန္မာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
12-ဇိအုန္ကုန္းကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
13-ဘေရတန္ပိုးကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
14-ေျမာက္ဥကၠလာပပိုးကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
15-တီးတိန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(ရန္ကုန္)
16-ပိုးကရင္ဓမၼတကၠသိုလ္ (PKTS)
17- သရက္ေတာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
18-တာကြာေလာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
19-ရွင္မႆဲ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္20-ရန္ကုန္ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
21-ေျမာက္ဥကၠလာပႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္
22-ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
23-ရန္ကုန္ျမိဳမကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(SSKBMS)
24-ေတာင္ဥကၠလာပႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

ပထမဆု – ခိုးလ္​ ကရင္​ ႏွစ္​ျခင္​း အသင္​း​ေတာ္​ (၃ ႏွစ္​ဆက္​တိုက္​)
ဒုတိယဆု -ဘ​ေရတန္​ ပိုးကရင္​ႏွစ္​ျခင္​း အသင္​း​ေတာ္​
တတိယဆု – ခရစ္​​ေတာ္​၏ အသင္​း​ေတာ္​ (အလံု)
နွစ္သိမ္႔ဆု – ရန္​ကုန္​ ကခ်င္​ ႏွစ္​ျခင္​း အသင္​း​ေတာ္​
နွစ္သိမ္႔ဆု – ဧမာ​ေႏြလ ႏွစ္​ျခင္​းအသင္​း​ေတာ္​
နွစ္သိမ္႔ဆု -​​ သူ​ေဌးကုန္​း ႏွစ္​ျခင္​း အသင္​း​ေတာ္​

Performance Award – ဧမာ​ေႏြလ ႏွစ္​ျခင္​းအသင္​း​ေတာ္​
Performance Idea Award – သု၀ဏၰ ရန္​ကုန္​ႏွစ္​ျခင္​း အသင္​း​ေတာ္​။
>> ဘုရား​ေပးတဲ့ ပထမဆု​ကို (၂၄) သင္​းလံုး ပူးတြဲ ရ႐ွိပါ​ေၾကာင္​း။