” ဆရာယုဒသန်နှင့်ပါရမီဖြည့်ဖက်များအား ဂုဏ်ပြုသီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ ” ရန်ကုန်မြို့
July 11, 2017
Finance & Property Testing Myanmar Page
August 28, 2017

၂၀၁၇-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(4)ရက်နေ့မှ(၂၈)ရက်နေ့အထိ သင်းအုပ်ဆိုင်ရာသင်တန်း (၂၀၁၇)ကို နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဓမ္မအမှု တော်ဆောင်များဌာနက ကြီးမှူး၍ နှစ်ခြင်းအသငး်ချုပ် ဘက်စုံခေါင်းဆောင်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဆောင် HOLTI တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Myanmar