ခရစ်ယာန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မီဒီယာသင်တန်း
September 8, 2017
​”အပယ်ခံလူတန်းစားအတွက် ခရစ်တော်၏သနားခြင်း”
September 12, 2017

မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၊ ခေါင်းဆောင်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ဌာနမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော Management & Administration Training ကို ၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၄-၁၄)ရက်နေ့အထိ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် HOLTI တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ ကချင်နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပိုးကရင်နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်တို့မှ စုစုပေါင်း(၉)ဦး ပါ၀င်တက်ရောက်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း
Rev. Dr. Yam Kho Pau Yam Pau
Rev. Dr. Simon Pau Khan Enno
Rev. Dr. Saw Eh Thaw
Rev. Dr. Thang Cin Lian
Saya Saw Htar Lo

ဘာသာရပ်များနှင့်ဆရာများမှာ
Organization Development & Strategic Planning – CSSDD, MBC
Organization Development & Management – Daw May Ohn Nyunt
Parliamentary Procedure – Rev. Tin Mg Shwe
Financial Management – Rev. Man San Thein Tun
Healing and Resilience – Dr. Sa Lont Man
Leadership Styles and Contemporary Politic in Myanmar – Saya Saw Ka Pee
Current Issue – Saya Khun Billy Kan Myat

 

Myanmar