စီမံကိန်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
November 23, 2017
လေဟာပြင်ဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်
November 30, 2017

နှစ်ခြင်းအသငး်ချုပ်၊ ခရစ်ယာန်အဓမ္မပညာဌာနမှဦးဆောင်၍ ၂၀၁၇-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ(၂၂-၂၄)ရက်များတွင် အသင်းချုပ်အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)တွင် ပြုလုပ်ရာ လူ/ဒေ အဖွဲ့ချုပ်များဖြစ်သော ပိုးကရင်၊ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ နာဂတို့မှ စုစုပေါင်း(၃၈)ဦးတက်ရောက်ပါ၀င်ခဲ့ပါသည်။ ထုတ်ဝေသောတိုင်းရင်းသားဘာများမှာ နာဂ၊ ပိုးကရင်၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ပအို့ဝ်၊ ကယား၊ စကော၊ မွန်၊ ကချင်ဘာသာတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဦးဆောင်သူများမှာ ပန်းပျိုးလက်မှဆရာမကေဆိုင်းရော်၊ မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆရာမဒေါ်အေးအေးဖြူ၊ ဌာနမှ ဆရာဗန်အိုင်ရင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

Myanmar