ဥက္ကဌများ၊ အသင်းချုပ်အရာရှိများနှင့် ဌာနတာဝန်ခံများ

(၂၀၁၅ – ၂၀၁၇ ခုနှစ်)

ဥက္ကဌ Rev. Dr. L ဇော်လတ်

ဒု-ဥက္ကဌ Rev. Dr. ဇော်ဝင်း

ဒု-ဥကၠဌ Dr. ယန္အားလိ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး: သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာရန္ခုိေပါင္

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာစမ္စန္

ဘ႑ာထိန္း သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းစံသိန္းထြန္း

ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာန Rev.Dr.အယ္ေသာ(တာ၀န္ခံ)

ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာန ဆရာမအဲန္ဂ်ဳးလီ(တာ၀န္ခံ)

စာေပႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာန ဆရာေစာစုိင္းလပ္(စ္)မဟူရာ၀ါး(တာ၀န္ခံ)

လူငယ္ဌာန ဆရာ၀င္းထြဋ္သာၾကည္(တာ၀န္ခံ)

ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဌာန ဆရာေစာထားလုိ (တာ၀န္ခံ)

ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ဌာန ဆရာမစေဘာ္လုစန္(တာ၀န္ခံ)

ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဌာန Rev.မန္းေအာင္ေဇာ္မုိး(တာ၀န္ခံ)

အမ်ဳိးသားဌာန ဆရာဘရန္ဆုိင္း(တာ၀န္ခံ)

အမ်ဳိးသမီးဌာန ဆရာမနန္႔ဘက္ဒီထူး(တာ၀န္ခံ )

သီၾသေလာ္ဂ်ီပညာဌာန Rev.Dr.ထန္က်င့္လ်န္း(တာ၀န္ခံ)

ဧ/သဌာန Rev.ေထာင္ခန္႔စိန္(တာ၀န္ခံ)

 

ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာန Rev. မန္းေက်ာ္ဆန္းလင္း(တြဲဖက္တာ၀န္ခံ)

လူငယ္ဌာန ဆရာဂ်ဒ္စန္ညဳိ(တြဲဖက္တာ၀န္ခံ )

ဧ/သဌာန ဆရာေစာ၀င္းေဖဇင္(တြဲဖက္တာ၀န္ခံ)

ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာန ဆရာမယူႀကည္မီး (တြဲဖက္တာ၀န္ခံ)

ဘ႑ာေရးႏွင့္ပစၥည္းထိန္းဌာန ဆရာမေဒၚသိန္းသိန္းေမာ္ (တြဲဖက္ဘ႑ာထိန္း- ဘ႑ာ)

တြဲဖက္ဘ႑ာထိန္း ဆရာမနန္းသူဇာမြန္

ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာန Rev. Dr. မန္ခန္႕ဆုမ္း (တြဲဖက္တာ၀န္ခံ )

စာေပႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာန ဆရာမနန္႔သီသီျမ (တြဲဖက္တာ၀န္ခံ)

 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရုံး ဆရာမန္းဂီးဒီယံ (ရုံးအုပ္ႀကီး)

သီၾသေလာ္ဂ်ီပညာဌာန ဆရာဂၽြန္ဆင္ (လက္ေထာက္တာ၀န္ခံ)

ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာန ဆရာမမုိင္သင္းလႈိင္ (လက္ေထာက္တာ၀န္ခံ)

ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာန ဆရာဟယ္ရီတန္ေႏွာင္း (လက္ေထာက္တာ၀န္ခံ)

ဧ/သဌာန ဆရာသန္းထုိက္ဟန္(လက္ေထာက္တာ၀န္ခံ)

ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ဌာန  Rev. Dr.ေပါင္လြန္း (တြဲဖက္တာ၀န္ခံ)